privítanie
dobryfilm.sk
mad-ku
HODNOTENIA A KOMENTÁRE
K FILMOM
filmové večery   zamyslenia   tv-tip   databáza   nákup   hodnotenia a komentáre k filmom   odkazy   mad-ku   autor
Aktualizované hodnotenie filmov, tak ako ich vidí autor tejto stránky. Toto posúdenie sa nevyhlasuje za absolútne odborné, bezchybné a objektívne. V tomto hodnotení sa popri umeleckej stránke veľmi silno zohľadňuje aj formačná stránka filmu, teda či daný film má nejaké zmysluplné posolstvo, či človeka orientuje na oddanosť dobru, Bohu, alebo nie.

INTERPRETÁCIA "HVIEZDIČIEK"
***** krásny film; **** veľmi pekný film; *** pekný film;
** slabý film; * veľmi slabý film; odpad film viac deformuje ako formuje, patrí do koša

dobrý film = minimálne 3-hviezdičkový

UPOZORNENIE
Vhodnosť, či nevhodnosť dobrého filmu pre mladších ako 18 rokov treba ešte samostatne posúdiť.
Autor stránky postupne ponúka pre dobré filmy "odporúčanú prístupnosť" v sekcii "databáza".
HODNOTENIE FILMOV (VSTUP)
zaregistrovaný užívateľ internetovej stránky www.csfd.cz pod menom Diamant
KOMENTÁRE K FILMOM (VSTUP)
zaregistrovaný užívateľ internetovej stránky www.csfd.cz pod menom Diamant
TOPlist
počítadlo návštev spustené 7. 6. 2006